פרויליך רחל

תפקיד:מנהלת משפחתונים
טלפון:037707331
דואל:froilich_r@Bbm.org.il 
כתובת:הירדן 31 קומה א'
מחלקה:משפחתונים - אגף לשירותים חברתיים