סילמן גדליה

תפקיד:מנהל לשכת ראש העיר
טלפון:03-5776542
דואל:silmang@Bbm.org.il 
מחלקה:לשכת ראש העיר
וועדות בהם משתתף:מתנ"ס; ועדת שמות