עזרא רונית

תפקיד:מדור שירות ופניות ציבור אגף החינוך
טלפון:035776161
דואל:ezra_r@Bbm.org.il