זילברמן גילה

תפקיד:מנהלת מח' שרות מוס"ח נגישות, מיזוג ובקרה
טלפון:03636‎5361‏
דואל:zilbe_g@Bbm.org.il