ציטרינבוים רחל

תפקיד:מזכירה מ"מ וסגן רה"ע
טלפון:035776552
דואל:rachel_z@Bbm.org.il