שפיר רחל

תפקיד:מזכירה
טלפון:5776304
דואל:rachel_sh2@bbm.org.il 
מחלקה:חשמל ומאור