פרוכטר רחל

תפקיד:מזכירת אגף משאבי אנוש
טלפון:03-5776234
דואל:rachel_d@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון