סלמון שרית

תפקיד:מנהלת מח' תאום הטיפול בפניות הציבור
טלפון:03-5776111
פקס:03-6147515
דואל:salomon_sarit@bbm.org.il 
כתובת:קומה א' - לשכת ראש העיר
מחלקה:לשכת ראש העיר