הרב אברהם קאהן

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:בני תורה - עץ
טלפון נייד:0527669134
דואל:0527669134@okmail.co.il