הרב ניר אריאל

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:יחד שבטי ישראל
טלפון נייד:0502253444
דואל:arielnir@gmail.com 
וועדות בהם משתתף:חברה כלכלית; ועדת משנה לתכנון ובניה; רווחה