הרב ישראל בן ששון

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס
טלפון נייד:0527670407
פקס:6773747
דואל:0527670407@Bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:רווחה; מאבק בנגע הסמים; ביקורת; כספים; פס"ח-מל"ח