הרב יעקב אברהם זכריהו

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס
טלפון נייד:0506839242
טלפון:5776117
דואל:Yaakov_z@Bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:ועדת משנה לתכנון ובניה; נכים - ועדת נכים; שילוט; הנהלה; כספים; פס"ח-מל"ח