הרב מאיר סלומון

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:7921866
דואל:Salmunmax015@gmail.com 
וועדות בהם משתתף:הנהלה; חינוך; שילוט; רישוי עסקים