הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0523403110
פקס:036160742
וועדות בהם משתתף:כספים; רישוי עסקים; איכות הסביבה; ביקורת