הרב אליהו גרינבאום

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:052-7152099
דואל:eligrin@Bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:מכרזים; ענייני פרדס כץ; מנגנון; ועדת משנה לתכנון ובניה