נבון חוה

תפקיד:מנהלת מחלקת ילד ונוער
טלפון:5776334
דואל:navon_h@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת ילד ונוער - אגף שירותים חברתיים