ברנשטיין חיה

תפקיד:מדור מלווים | שיבוץ | דיווח נוכחות
טלפון:5776139
פקס:6143214
דואל:chb@bbm.org.il