קצואר מלכה

תפקיד:מדור תשלומים | החזרים | פניות הציבור
טלפון:5776368
פקס:6147542
דואל:K_malka@bbm.org.il