קניג צבי (הרשי)

תפקיד:מנהל מחלקת הסעות
טלפון:5776118
דואל:kenig@Bbm.org.il 
מחלקה:הסעות תלמידים