ליכטמן ברכה

תפקיד:מערכות מידע
טלפון:5776365
דואל:lichtman_b@Bbm.org.il