פלקוביץ רבקה

תפקיד:רכזת תוכנית משפחה משחקת
טלפון:5776181
דואל:rivka-f@bbm.org.il