צור אורית

תפקיד:חשבות
טלפון:5776350
דואל:Orit_z@Bbm.org.il 
מחלקה:חשבות האגף - אגף שירותים חברתיים