שחור מיכל

תפקיד:עו"ס מדריכת ראש צוות
טלפון:5776419
דואל:shahor_m@Bbm.org.il