לוסטיג הניה

תפקיד:עו"ס מדריכת ראש צוות
טלפון:5776420
דואל:loostig_h@Bbm.org.il