אנקווה אורלי

תפקיד:מזכירת אגף הנדסה
טלפון:5776388
דואל:orli_a@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת רישוי בניה