גינזבורג דבורה

תפקיד:מנהלת מחלקת נתונים ובקרה
טלפון:03-6365386
דואל:dvora_gin@bbm.org.il 
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון