יפה שרה

תפקיד:מזכירה
פקס:6147550
דואל:Sara_y@Bbm.org.il