רוזנשטרוך אהובה

תפקיד:מזכירת שירות פסיכולוגי
טלפון:7707315
דואל:sph@bbm.org.il 
מחלקה:שירות פסיכולוגי חינוכי