חן ענבל

תפקיד:מנהלת מרכז להב"ה
טלפון:5703263
פקס:5703266
דואל:inbal.ha@lehava.gov.il 
כתובת:אפשטיין 19
מחלקה:מרכז להב"ה