יהודה ארהן

תפקיד:מנהל יחידת אכיפה
טלפון:6157608
מחלקה:מחלקת שיטור עירוני