רושצקי שרה

דואל:roshezk@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -סגנית