מעוף

תפקיד:יעוץ וליווי ליזמים
טלפון:1700707767
מחלקה:מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים