שצ'דרוביצקי חיה

תפקיד:רכזת הכשרה
טלפון:7707332
דואל:chsh@bbm.org.il 
מחלקה:מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים