שטרן דוד

תפקיד:תחום אחריות : קשרי מעסיקים
טלפון:7707340
דואל:dst@bbm.org.il 
מחלקה:מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים