שוורץ שמעון

תפקיד:תחום אחריות : קשרי קהילות ומעסיקים
טלפון:7707305
דואל:shtz@bbm.org.il 
מחלקה:מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים