פוטש עלקי

תפקיד:עוזרת למנהל מרכז
טלפון:7707301
דואל:ep@bbm.org.il 
מחלקה:מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים