יוסף שרה

תפקיד:תחום אחריות : אבחונים
טלפון:7707304
דואל:sara.yosef@bbm.org.il 
מחלקה:מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים