נתנאל נחום

תפקיד:מנהל אגף תברואה
טלפון:5776170
פקס:5776489
דואל:nati_n@bbm.org.il 
מחלקה:אגף תברואה ופיקוח
וועדות בהם משתתף:דן תברואה; רכש ובלאי