אהרונוב דבורה

תפקיד:רכזת עבודת זכאות וחשבות
טלפון:5776352
דואל:aaronov_d@bbm.org.il 
מחלקה:חשבות האגף - אגף שירותים חברתיים