רובינשטיין יוסף

תפקיד:סגן מנהל אגף הנדסה ורשם נכסי העירייה
טלפון:5776326
דואל:yosir@bbm.org.il 
מחלקה:נכסים
וועדות בהם משתתף:איתורים והקצאות מייעצת