גיאת נורית

תפקיד:מזכירת אגף ביטחון ושירותי חירום
טלפון:036157619
דואל:nurit_g@bbm.org.il 
מחלקה:אגף ביטחון ושירותי חירום