לוי רחל

תפקיד:הנדסאית רישוי
טלפון:5776167
דואל:050415@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת רישוי בניה