לוי נירה

תפקיד:מזכירה במחלקה משפטית
טלפון:5776570
דואל:Levi_n@Bbm.org.il