אשכנזי אביבה

תפקיד:מזכירת המחלקה המשפטית
טלפון:5776588
דואל:avivaa@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקה משפטית