זילברברג חדוה

תפקיד:מנהלת מחלקת שומה
טלפון:5777484
דואל:Shuma1@bbm.org.il  
מחלקה:אגף ההכנסות - שומה