וינברגר אברהם

תפקיד:חשב האגף
טלפון:6170353
דואל:amw@Bbm.org.il 
מחלקה:חשבות האגף - אגף שירותים חברתיים