דינר גיטי

תפקיד:מזכירת אגף תשתיות ופיתוח
טלפון:5776290
דואל:diner_g@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור