פיק אסתר

תפקיד:מנהלת אגף הכנסות, תכנון ובקרה
טלפון:5776116
דואל:pic_ester@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות
וועדות בהם משתתף:רכש ובלאי; חברה כלכלית