אשול בתיה

תפקיד:אחראית תחום אגרות והיטלים
טלפון:035776245
דואל:ashval@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף תקציבים - גביית מיסי בניה וערבויות; גביית מיסי בניה וערבויות