מעטוף ליאת

תפקיד:הנדסאית רישוי
טלפון:5776178
דואל:liat_m@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת רישוי בניה